St Thomas the Apostle, Orthodox icon

   

St Thomas the Apostle, icon, fragment

 
 
St Thomas the Apostle
2006, egg tempera on board, 34.8 x 26.5 cm

icon gallery
home